دمیدن – وزیدن آمریکا آمریکایی سرطان ریه

دمیدن – وزیدن: آمریکا آمریکایی سرطان ریه مبتلا شدن سرطان ریه سرطان پوست سرطان پوست اخبار پزشکی

خواند ، توهم&quot، سفیر سابق روسیه در واشنگتن ادعای دخالت در انتخابات آمریکا را &quot

سفیر سابق روسیه در آمریکا تاکید کرد، مسکو در روند سیاسی آمریکا دخالت نکرده است.  سفیر سابق روسیه در واشنگتن ادعای دخالت در انتخابات آمر..

ادامه مطلب

نخستین دیدار حساس ترامپ و پوتین

ترامپ در 6 ماه گذشته به نحو آشکاری با بحران تناقض و تعارض بین مسایل و پرسشها شخصی و مسئولیت های سیاسی اش مواجه است و عنوان نحوه مواجهه با روسیه نیز یکی از همین ..

ادامه مطلب