دمیدن – وزیدن آمریکا آمریکایی سرطان ریه

دمیدن – وزیدن: آمریکا آمریکایی سرطان ریه مبتلا شدن سرطان ریه سرطان پوست سرطان پوست اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی نمودار) + افزایش دوبرابری بازرسی های آژانس از مراکز هسته ای کشور عزیزمان ایران از وقت شروع اجرای برجام (

بازرسی سرزده بازرسان آژانس از کشور عزیزمان ایران در سال 2016 رکورد زده و به رقم 25 مورد در سال رسیده است.

نمودار) + افزایش دوبرابری بازرسی های آژانس از مراکز هسته ای کشور عزیزمان ایران از وقت شروع اجرای برجام (

افزایش دوبرابری بازرسی های آژانس از مراکز هسته ای کشور عزیزمان ایران از وقت شروع اجرای برجام (+نمودار)

عبارات مهم : آژانس

بازرسی سرزده بازرسان آژانس از کشور عزیزمان ایران در سال 2016 رکورد زده و به رقم 25 مورد در سال رسیده است.

بازرسی های آژانس بین المللی انرژی هسته ای از مراکز هسته ای کشور عزیزمان ایران بعد از شروع اجرای برجام در مقایسه با پیش از آن حدود دو برابر زیاد کردن یافته است.

به گزارش عصر کشور عزیزمان ایران به نقل از خبرگزاری بلومبرگ، اطلاعات منتشره از سوی آژانس بین المللی انرژی هسته ای نشان می دهد بعد از برجام میزان بازرسی های آژانس از مراکز هسته ای کشور عزیزمان ایران زیاد کردن قابل ملاحظه ای داشته است.

نمودار) + افزایش دوبرابری بازرسی های آژانس از مراکز هسته ای کشور عزیزمان ایران از وقت شروع اجرای برجام (

در 12 ماهه نخست بعد از اجرای برجام (از 16 ژانویه 2016 تا نیمه ژانویه 2017) بازرسان آژانس 402 مورد بازرسی از مراکز هسته ای کشور عزیزمان ایران انجام داده اند که مقایسه این میزان بازرسی با میانگین بازرسی های آژانس در 5 سال قبل از اجرای برجام حاکی از دوبرابر شدن میزان بازرسی های بازرسان از کشور عزیزمان ایران است.

همچنین در طی یک ساله نخست از وقت شروع اجرایی شدن برجام، بازرسان آژانس 25 دیدار سرزده از مراکز هسته ای کشور عزیزمان ایران داشته اند که به طور میانگین این شیوه بازرسی ها هر یک ماه دوبار بوده هست. این میزان بازرسی سرزده در 5 سال گذشته بیشترین میزان بازرسی های سرزده آژانس از یک کشور عضو آژانس بوده است.

بازرسی سرزده بازرسان آژانس از کشور عزیزمان ایران در سال 2016 رکورد زده و به رقم 25 مورد در سال رسیده است.

در 5 سال گذشته بیشترین مورد بازرسی های سرزده آژانس در سال 2014 از کشور ژاپن و 19 مرتبه بوده هست، در حالی که آژانس با بازرسی سرزده 25 بار در سال 2016 از مراکز هسته ای کشور عزیزمان ایران رکورد میزان بازرسی های سرزده خود را در 5 سال گذشته شکسته است.

در 4 سال منتهی به 2016، کشور ژاپن پذیرای بیشترین میزان بازرسی های سرزده بازرسان آژانس بوده است ولی در سال 2016 کشور عزیزمان ایران با پذیرا شدن 25 مورد بازرسی سرزده بازرسان آژانس رکورد بازرسی های سرزده را از 19 مورد ژاپن در سال 2014، شکسته است.

دو نمودار زیر اوضاع بازرسی های آژانس از مراکز هسته ای کشور عزیزمان ایران را در 5 سال گذشته نشان می دهد.

نمودار) + افزایش دوبرابری بازرسی های آژانس از مراکز هسته ای کشور عزیزمان ایران از وقت شروع اجرای برجام (

نمودار میزان بازرسی های آژانس از مراکز هسته ای کشور عزیزمان ایران در 5 سال گذشته

بازرسی سرزده بازرسان آژانس از کشور عزیزمان ایران در سال 2016 رکورد زده و به رقم 25 مورد در سال رسیده است.

نمودار بیشترین بازرسی سرزده آژانس از یک کشور عضو در 5 سال گذشته

واژه های کلیدی: آژانس | ایران | اخبار سیاست خارجی

نمودار) + افزایش دوبرابری بازرسی های آژانس از مراکز هسته ای کشور عزیزمان ایران از وقت شروع اجرای برجام (

نمودار) + افزایش دوبرابری بازرسی های آژانس از مراکز هسته ای کشور عزیزمان ایران از وقت شروع اجرای برجام (

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs