دمیدن – وزیدن آمریکا آمریکایی سرطان ریه

دمیدن – وزیدن: آمریکا آمریکایی سرطان ریه مبتلا شدن سرطان ریه سرطان پوست سرطان پوست اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی نمودار + وضعیت دریافتی حقوق‌بگیران دولت

گرچه با روند کاهشی قیمت تورم، درصد زیاد کردن حقوق کارکنان نیز رو به کم کردن بوده ولی در هر حال مجموع هزینه های دولت در اعتبارات جاری و پرداخت حقوق و دستمزد هموا

نمودار + وضعیت دریافتی حقوق‌بگیران دولت

وضعیت دریافتی حقوق بگیران دولت + نمودار

عبارات مهم : میلیون

گرچه با روند کاهشی قیمت تورم، درصد زیاد کردن حقوق کارکنان نیز رو به کم کردن بوده ولی در هر حال مجموع هزینه های دولت در اعتبارات جاری و پرداخت حقوق و دستمزد همواره با زیاد کردن هر سال همراه بوده و عمده بودجه هر سال را صرف می کند.

به گزارش ایسنا، منابع عمومی که بودجه هر سال دولت را تامین می کند عمدتا صرف دو بخش هزینه می شود؛ اعتبارات جاری و عمرانی. اعتبارات عمرانی که صرف پروژه ها و امور زیرساختی و عمرانی می شود و حداکثر رقم مصوب آن در بودجه های هر سال حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان در امسال بوده هست. ولی اعتبارات جاری دولت همواره بخش اعظم منابع عمومی را در خود هضم می کند به طوری که اولویت پرداخت ها در اعتبارات هزینه ای قرار خواهد گرفت.

نمودار + وضعیت دریافتی حقوق‌بگیران دولت

گذری بر تغییرات اعتبارات هزینه ای (جاری) دولت طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نشان می دهد که این رقم از حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بالغ بر ۲۵۳ هزار میلیارد تومان زیاد کردن یافته هست. سهم عمده ای از اعتبارات هزینه ای و رقمی بین ۷۰ تا ۸۰ درصد آن را مجموعه حقوق و دستمزدی که به کارکنان خود در طول یک سال پرداخت می کند تشکیل می دهد. این رقم حقوق و دستمزد هر سال و با مبنای مهم تورم مشمول بر زیاد کردن نیز می شود.

گرچه با روند کاهشی قیمت تورم، درصد زیاد کردن حقوق کارکنان نیز رو به کم کردن بوده ولی در هر حال مجموع هزینه های دولت در اعتبارات جاری و پرداخت حقوق و دستمزد هموا

از سال ۱۳۹۲ تاکنون با توجه به تحولاتی که قیمت تورم داشته است درصد زیاد کردن حقوق نیز متغیر بود به طوری که با شیب کاهشی قیمت تورم درصد زیاد کردن حقوق در هر سال نیز کم کردن یافته هست، به طوری که با ریزش تورم از حدود ۳۵ درصد تا آینده نگری ۹ درصدی در سال آینده میزان زیاد کردن حقوق نیز از حدود ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به نرخی بین پنج تا ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۷ خواهد رسید.

تغییرات زیاد کردن حقوق از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶

همچنین تغییرات دریافتی حقوق بگیران دولت نیز بیانگر آن است که میانگین حقوق کارکنان از سال ۱۳۹۲ از حدود یک میلیون و ۴۷۰ هزار تومان به دو میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسیده که با رشد دو برابری همراه بوده هست. حداقل حقوق کارکنان دراین بازه زمانی از ۴۹۰ هزار تومان و به یک میلیون و ۳۵ هزار تومان در امسال زیاد کردن یافته که رشد ۲.۱ برابری دارد.

نمودار + وضعیت دریافتی حقوق‌بگیران دولت

گرچه با روند کاهشی قیمت تورم، درصد زیاد کردن حقوق کارکنان نیز رو به کم کردن بوده ولی در هر حال مجموع هزینه های دولت در اعتبارات جاری و پرداخت حقوق و دستمزد هموا

گروه دیگر حقوق بگیران دولت فرهنگیان و آموزش و پرورش هست. حقوق دریافتی این گروه از حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ با زیاد کردن ۲.۳ برابری به دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومان در امسال رسیده است.

نمودار + وضعیت دریافتی حقوق‌بگیران دولت

مستمری بگیران تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیز دیگر گروه دریافت کننده حقوق از دولت هستند که پرداختی آنها در ماه قابل توجهی نیست، ولی با این حال با رشد ۳.۴ برابری طی حدود چهار سال گذشته همراه بود. این در حالی است که میانگین مستمری پرداختی به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از حدود ۷۱ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ به ۲۴۰ هزار تومان در امسال زیاد کردن یافته است.

واژه های کلیدی: میلیون | دریافتی | دریافتی حقوق | مستمری بگیران | اخبار اقتصادی و بازرگانی

نمودار + وضعیت دریافتی حقوق‌بگیران دولت

نمودار + وضعیت دریافتی حقوق‌بگیران دولت

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs